Woorden met een I

Welke beginnen met een: B

met een lengte van 19 karakters.

(268 woorden)

 • Baarmoederhalsslijm
 • Badmintonvereniging
 • Bakkerijingrediënt
 • Baksteenconstructie
 • Bankbiljettenomloop
 • Basisinfrastructuur
 • Basisschoolleeftijd
 • Basisschoolleerling
 • Basketbalcompetitie
 • Basketbalvereniging
 • Bauxietmaatschappij
 • Bebouwingsdichtheid
 • Bedieningspersoneel
 • Bedrijfsbescherming
 • Bedrijfsbeveiliging
 • Bedrijfsboekhouding
 • Bedrijfsgeneeskunde
 • Bedrijfshuishouding
 • Bedrijfshuisvesting
 • Bedrijfsinformatica
 • Bedrijfsinstallatie
 • Bedrijfsoppervlakte
 • Bedrijfsorganisatie
 • Bedrijfspresentatie
 • Bedrijfspsychologie
 • Bedrijfstakregeling
 • Bedrijfstemperatuur
 • Bedrijfsuitbreiding
 • Bedrijfsuitoefening
 • Bedrijfsvervoerplan
 • Bedrijfsverzekering
 • Bedrijfsvoorheffing
 • Bedrijfsvoorlichter
 • Bedrijfsvriendelijk
 • Bedrijvenvereniging
 • Beeldkwaliteitsplan
 • Beeldvormingsproces
 • Beenvliesontsteking
 • Begeleidingscomité
 • Begeleidingsgesprek
 • Begeleidingsmethode
 • Begeleidingsrelatie
 • Begeleidingstraject
 • Beginseltoestemming
 • Begrafenisbedrijven
 • Begrafenisceremonie
 • Begrijpelijkerwijze
 • Begripsomschrijving
 • Begrotingscommissie
 • Begrotingsdirecteur
 • Begrotingsevenwicht
 • Begrotingsmethodiek
 • Begrotingsonderdeel
 • Begrotingsoverschot
 • Begrotingsprocedure
 • Begrotingstechnisch
 • Begrotingswijziging
 • Behandelingsmethode
 • Behandelingsplannen
 • Behandelingstermijn
 • Beheersmaatschappij
 • Behoeftebevrediging
 • Bejaardenverzorging
 • Bekkeninstabiliteit
 • Bekledingsmateriaal
 • Bekostigingsstelsel
 • Bekostigingssysteem
 • Bekwaamheidsdiploma
 • Belangenbehartiging
 • Belangenorganisatie
 • Belangenverdediging
 • Belastingadvieswerk
 • Belastingadvisering
 • Belastingaftrekbaar
 • Belastingcapaciteit
 • Belastingcontroleur
 • Belastingdeskundige
 • Belastingfaciliteit
 • Belastinghervorming
 • Belastingherziening
 • Belastinginspecteur
 • Belastingmisdrijven
 • Belastingontduiking
 • Belastingontwijking
 • Belastingpercentage
 • Belastingverzwaring
 • Belastingwetenschap
 • Beleefdheidsformule
 • Beleggersvereniging
 • Beleggingscategorie
 • Beleggingshypotheek
 • Beleggingsonderzoek
 • Beleggingsopbrengst
 • Beleggingsrendement
 • Beleggingsresultaat
 • Beleggingsstrategie
 • Beleidsconcurrentie
 • Beleidscoördinatie
 • Beleidscoördinator
 • Beleidsdoelstelling
 • Beleidsdoorlichting
 • Beleidsmedewerkster
 • Beleidsondersteuner
 • Beleidsontwikkeling
 • Beleidsovereenkomst
 • Beleidsuitgangspunt
 • Beleningsfaciliteit
 • Beloningsinstrument
 • Beloningsverhouding
 • Bemiddelingsbedrijf
 • Bemiddelingscomité
 • Bemiddelingsgesprek
 • Bemiddelingstraject
 • Bemonsteringsschema
 • Benaderingstechniek
 • Benoemingscommissie
 • Benoemingsprocedure
 • Benzinemaatschappij
 • Beoordelingsgesprek
 • Beoordelingslijsten
 • Beoordelingsperiode
 • Beoordelingsrapport
 • Beoordelingssysteem
 • Beoordelingsverslag
 • Beproevingsprotocol
 • Bereikbaarheidsgids
 • Bereikbaarheidsplan
 • Berekeningsuitkomst
 • Beroepingscommissie
 • Beroepskwalificatie
 • Beroepsmogelijkheid
 • Beroepsontwikkeling
 • Beroepsvoorlichting
 • Beroepswerkzaamheid
 • Beschermingsaandeel
 • Beschermingssysteem
 • Beschermingstermijn
 • Beschermwaardigheid
 • Beschikbaarstelling
 • Beschrijvingsbiljet
 • Beschrijvingsvragen
 • Beslissingsbevoegde
 • Beslissingsgebieden
 • Beslissingsprobleem
 • Beslissingsvrijheid
 • Besparingsmaatregel
 • Besparingsprogramma
 • Bestaansonzekerheid
 • Bestandshuishouding
 • Bestandsmanipulatie
 • Bestandsorganisatie
 • Bestedingsbeperking
 • Bestedingsevenwicht
 • Besteladministratie
 • Bestellingenbestand
 • Bestralingsapparaat
 • Bestralingstherapie
 • Bestrijdingsmethode
 • Bestsellerschrijver
 • Besturenorganisatie
 • Besturingsfilosofie
 • Besturingsprogramma
 • Besturingsstructuur
 • Besturingsvraagstuk
 • Bestuursbegeleiding
 • Bestuursbevoegdheid
 • Bestuursmeerderheid
 • Bestuursorganisatie
 • Bestuursuitbreiding
 • Bestuursvergadering
 • Betalingsaanwijzing
 • Betalingsautoriteit
 • Betalingsbalanshulp
 • Betalingsbereidheid
 • Betalingscapaciteit
 • Betalingsdiscipline
 • Betalingsvoorwaarde
 • Betekenistoepassing
 • Betekenisverhouding
 • Betrouwbaarheidsrit
 • Beurstoezichthouder
 • Bevallingsuitkering
 • Beveiligingsbeambte
 • Beveiligingsbedrijf
 • Beveiligingsbranche
 • Beveiligingscentrum
 • Beveiligingsfunctie
 • Beveiligingsmethode
 • Beveiligingsproject
 • Beveiligingsroutine
 • Beveiligingssysteem
 • Bevestigingsmethode
 • Bevestigingssysteem
 • Bevolkingscategorie
 • Bevolkingsdichtheid
 • Bevolkingsonderzoek
 • Bevolkingsoverschot
 • Bevolkingsspreiding
 • Bevolkingsvraagstuk
 • Bevrijdingsbeweging
 • Bevrijdingsfestival
 • Bevrijdingsoperatie
 • Bevrijdingstheoloog
 • Bewakingsapparatuur
 • Bewegingsactivering
 • Bewegingsactiviteit
 • Bewegingsdeskundige
 • Bewegingsonscherpte
 • Bewegingstherapeute
 • Bewegingswetenschap
 • Bewerkingsprogramma
 • Bewijslastverdeling
 • Bewonersbijeenkomst
 • Bewonersorganisatie
 • Bewonersvergadering
 • Bewustzijnstoestand
 • Bezettingsdichtheid
 • Bezettingsmaatregel
 • Bezoldigingsbesluit
 • Bezuinigingenpakket
 • Bezwaarmogelijkheid
 • Bezweringsformulier
 • Beïnvloedingswanen
 • Bibliotheekcentrale
 • Bijstandsgerechtigd
 • Bijtellingsregeling
 • Billijkheidsgronden
 • Bindvliesontsteking
 • Binnenhuisarchitect
 • Binnenlandspolitiek
 • Binnenvaartconflict
 • Binnenvaartschipper
 • Blessurebehandeling
 • Bloedsuikerbepaling
 • Blokkeringsregeling
 • Blootstellingskamer
 • Bodemvruchtbaarheid
 • Boekingsbevestiging
 • Bondskanselierschap
 • Bondspresidentschap
 • Boodschappenbriefje
 • Boodschappenlijstje
 • Borstvoedingsverlof
 • Bouwmaterialengroep
 • Braillestenomachine
 • Brandgevaarlijkheid
 • Brandstoffenheffing
 • Brandstofinspuiting
 • Brandstoftrimpompen
 • Brandveiligheidseis
 • Brandweerhervorming
 • Breedbandpenetratie
 • Breedbandverbinding
 • Breedbeeldtelevisie
 • Broedplaatsenbeleid
 • Broeikasgasuitstoot
 • Budgetadministratie
 • Budgetteringsproces
 • Buikvliesontsteking
 • Buitendienstfunctie
 • Buitenlandcommissie
 • Buitenlandredacteur
 • Buitenlandspolitiek
 • Buitenproportioneel
 • Bulkoverslagbedrijf
 • Burgemeesterswoning
 • Burgerjournalistiek
 • Burgerservicenummer