Woorden met een I

Welke beginnen met een: V

met een lengte van 18 karakters.

(383 woorden)

 • Vaardigheidsbewijs
 • Vaardigheidsniveau
 • Vaccinatiecampagne
 • Vakantiebestemming
 • Vakantievergoeding
 • Vakwerkconstructie
 • Vastgoedinformatie
 • Vastgoedspecialist
 • Vectorvoorstelling
 • Veeartsenijkundige
 • Veehouderijbedrijf
 • Veenweidelandschap
 • Veertienhonderdste
 • Veevoederindustrie
 • Vegetatiestructuur
 • Veiligheidsafstand
 • Veiligheidsanalyse
 • Veiligheidsbeambte
 • Veiligheidsbesluit
 • Veiligheidsconcept
 • Veiligheidscultuur
 • Veiligheidsfunctie
 • Veiligheidskabinet
 • Veiligheidskeuring
 • Veiligheidskleding
 • Veiligheidskundige
 • Veiligheidslucifer
 • Veiligheidsmanager
 • Veiligheidsmonitor
 • Veiligheidsoogpunt
 • Veiligheidsoverleg
 • Veiligheidspartner
 • Veiligheidspolitie
 • Veiligheidsprofiel
 • Veiligheidsrapport
 • Veiligheidsschepen
 • Veiligheidsstelsel
 • Veiligheidssysteem
 • Veiligheidstoeslag
 • Veiligheidstroepen
 • Veiligheidsvacuüm
 • Veiligheidsventiel
 • Veiligheidsverdrag
 • Vennootschappelijk
 • Veramerikanisering
 • Veranderingsbeleid
 • Veranderingsbereid
 • Veranderingsgezind
 • Veranderingsproces
 • Verantwoordingsdag
 • Verbeeldingskracht
 • Verbeeldingswereld
 • Verbeteringsproces
 • Verbeurdverklaring
 • Verbindingscentrum
 • Verbindingseenheid
 • Verbindingskantoor
 • Verbindingspersoon
 • Verbindingsschakel
 • Verbindingstroepen
 • Verblijfsrecreatie
 • Verblijvingsbeding
 • Verbrandingsproces
 • Verbrandingsruimte
 • Verbrandingswaarde
 • Verbrandingswarmte
 • Verbreidingsgebied
 • Verbruiksbelasting
 • Verbruiksmateriaal
 • Verdedigingsgordel
 • Verdedigingsgracht
 • Verdedigingsmiddel
 • Verdedigingsoorlog
 • Verdedigingswerken
 • Verdeelsystematiek
 • Verdelingsvoorstel
 • Verdienstelijkheid
 • Verdragsgerechtigd
 • Verdragsherziening
 • Verdragsrechtelijk
 • Verdringingseffect
 • Verduizendvoudigen
 • Veredelingsbedrijf
 • Veredelingsproduct
 • Verenigingsbestuur
 • Verenigingscultuur
 • Verenigingskantoor
 • Verenigingsverband
 • Vergaderfaciliteit
 • Vergelijkenderwijs
 • Vergelijkingsbasis
 • Vergelijkingsgroep
 • Vergelijkingstabel
 • Vergoedingenbeleid
 • Vergoedingssysteem
 • Vergrijzingskosten
 • Vergunningaanvraag
 • Vergunningaanvrage
 • Vergunningenbeleid
 • Vergunninghoudster
 • Vergunningplichtig
 • Vergunningsstelsel
 • Vergunningssysteem
 • Vergunningverlener
 • Verhonderdvoudigen
 • Verhoudingsgewijze
 • Verhuisgeneigdheid
 • Verificatiesysteem
 • Verkavelingsvlaams
 • Verkeerscirculatie
 • Verkeersdeskundige
 • Verkeersgevaarlijk
 • Verkeershandhaving
 • Verkeersinformatie
 • Verkeersmonitoring
 • Verkeersopstopping
 • Verkeersspecialist
 • Verkeersveiligheid
 • Verkeersverbinding
 • Verkenningseenheid
 • Verkenningspeloton
 • Verkenningstoestel
 • Verkiezingsaffiche
 • Verkiezingsbelofte
 • Verkiezingscomité
 • Verkiezingscongres
 • Verkiezingsmeeting
 • Verkiezingspamflet
 • Verkiezingsperiode
 • Verkiezingsprogram
 • Verkiezingssysteem
 • Verkiezingstournee
 • Verkiezingsuitslag
 • Verkiezingsverlies
 • Verkleiningsfactor
 • Verkoopbevordering
 • Verkoopcoöperatie
 • Verkooporganisatie
 • Verkoopvergadering
 • Verleidingstheorie
 • Verlichtingsdenken
 • Verlichtingsideaal
 • Verlichtingsniveau
 • Verlichtingspunten
 • Verliescompensatie
 • Verliesverrekening
 • Verloningssystemen
 • Vermageringsmiddel
 • Verminderingskaart
 • Vermogensbelasting
 • Vermogenscategorie
 • Vermogensdichtheid
 • Vermogensverdeling
 • Vernietigingsdrang
 • Vernietigingsdrift
 • Vernietigingsgrond
 • Vernietigingswapen
 • Vernieuwingsbeleid
 • Vernieuwingsgezind
 • Vernieuwingsimpuls
 • Vernieuwingskracht
 • Vernieuwingsproces
 • Verouderingsaftrek
 • Verouderingsproces
 • Verouderingsziekte
 • Verpakkingsbedrijf
 • Verpakkingseenheid
 • Verpakkingsheffing
 • Verpakkingsmachine
 • Verplaatsingsteken
 • Verpleeginrichting
 • Verrassingselement
 • Verrekeningscheque
 • Verrijkingsfabriek
 • Verrijzenisverhaal
 • Verschijningsdatum
 • Verschillenanalyse
 • Verslavingscircuit
 • Verslavingskliniek
 • Versnellingshandel
 • Versnellingshendel
 • Versperringsballon
 • Verspreidingskaart
 • Versterkingsfactor
 • Verstikkingsgevaar
 • Vertaalvaardigheid
 • Vertegenwoordiging
 • Vertelvoorstelling
 • Vertragingstactiek
 • Vertrouwensfunctie
 • Vertrouwenskwestie
 • Vertrouwenspositie
 • Vertrouwensrelatie
 • Vertrouwensverlies
 • Vervangingsinkomen
 • Vervangingsreserve
 • Verversingsstation
 • Vervoerscapaciteit
 • Vervoersvergoeding
 • Vervolgbehandeling
 • Vervolgbijeenkomst
 • Vervolgconferentie
 • Vervolgingswaanzin
 • Vervuilingseenheid
 • Vervuilingsrechten
 • Verwachtingswaarde
 • Verwarmingselement
 • Verwarmingsfactuur
 • Verwarmingsmonteur
 • Verwarmingssysteem
 • Verwarmingstoelage
 • Verwarmingstoestel
 • Verwateringsrisico
 • Verwerkingsbedrijf
 • Verwerkingseenheid
 • Verwerkingsfabriek
 • Verwerkingsmethode
 • Verwerkingsperiode
 • Verwerkingssysteem
 • Verwervingsproject
 • Verwijzingssysteem
 • Verzadigingseffect
 • Verzadigingsgevoel
 • Verzekeringsbewijs
 • Verzekeringsexpert
 • Verzekeringsfraude
 • Verzekeringsgebied
 • Verzekeringsgigant
 • Verzekeringskosten
 • Verzekeringsorgaan
 • Verzekeringspakket
 • Verzekeringsplicht
 • Verzekeringspremie
 • Verzekeringsrisico
 • Verzekeringssector
 • Verzekeringswaarde
 • Verzekeringswereld
 • Verzetsorganisatie
 • Verzoeningsgesprek
 • Verzorgingscentrum
 • Verzorgingsperiode
 • Verzorgingsproduct
 • Verzorgingstermijn
 • Verzuimbegeleiding
 • Verzuimbestrijding
 • Verzuimregistratie
 • Verzuimverzekering
 • Verzuringsgevoelig
 • Vestigingsdirectie
 • Vicekanselierschap
 • Vicepresidentschap
 • Vicewereldkampioen
 • Vierentwintigjarig
 • Vierenveertigjarig
 • Vierhonderdduizend
 • Vierhonderdvijftig
 • Vierlandentoernooi
 • Vijfendertigjarige
 • Vijfentwintigjarig
 • Vijfenveertigjarig
 • Vijfhonderdduizend
 • Vijfhonderdvijftig
 • Vijfjarenprogramma
 • Vijflandentoernooi
 • Vingertoppengevoel
 • Visitatiecommissie
 • Visserijactiviteit
 • Visserijuitrusting
 • Vissersgemeenschap
 • Vleermuisonderzoek
 • Vliegeigenschappen
 • Vliegtuigbemanning
 • Vliegtuigbouwkunde
 • Vliegtuigbrandstof
 • Vliegtuigenfabriek
 • Vliegtuigfabrikant
 • Vliegtuigindustrie
 • Vliegtuigonderdeel
 • Vliegtuigonderhoud
 • Vliegtuigpassagier
 • Vliegtuigproductie
 • Vlindervriendelijk
 • Vloeistofoppervlak
 • Vlooienbestrijding
 • Vluchtelingendrama
 • Vluchtelingenrecht
 • Vluchtelingenschip
 • Vluchtmogelijkheid
 • Vocalistenconcours
 • Voedingsconsulente
 • Voedingsdeskundige
 • Voedingsnijverheid
 • Voedingsspecialist
 • Voedingssupplement
 • Voedseldistributie
 • Voedselonzekerheid
 • Voedselverspilling
 • Voedselvoorziening
 • Voertuigbeheersing
 • Voetbalorganisatie
 • Voetbaltijdschrift
 • Volksfrontregering
 • Volkstuinencomplex
 • Volksverbondenheid
 • Volledigheidsdrang
 • Volledigheidshalve
 • Volumeontwikkeling
 • Volumevermindering
 • Voorbeeldmateriaal
 • Voorbereidingsfase
 • Voorbereidingsklas
 • Voorbereidingstijd
 • Voorbereidingswerk
 • Voorgangersfunctie
 • Voorjaarscollectie
 • Voorjaarsopruiming
 • Voorkeurskandidaat
 • Voorlichtingsactie
 • Voorlichtingsavond
 • Voorlichtingsvideo
 • Voornaamwoordelijk
 • Voorraadbeheersing
 • Voorruitverwarming
 • Voorschrijfsysteem
 • Voorspellingsmodel
 • Voorstellingsbeeld
 • Voorstellingsleven
 • Voorstellingswijze
 • Voortgangsbewaking
 • Voortplantingstijd
 • Voortreffelijkheid
 • Vooruitgangsdenken
 • Vooruitgangsgeloof
 • Vooruitgangsideaal
 • Vooruitgangspartij
 • Voorwaardelijkheid
 • Voorwielaandrijver
 • Voorzetselbepaling
 • Voorzittersfunctie
 • Voorzittersoverleg
 • Vormingsactiviteit
 • Vrachtdocumentatie
 • Vrachtwagenbedrijf
 • Vrachtwagenfabriek
 • Vragenlijstmethode
 • Vredesbesprekingen
 • Vredesdemonstratie
 • Vreemdelingenangst
 • Vreemdelingendebat
 • Vreemdelingenhater
 • Vreemdelingenkamer
 • Vreemdelingenketen
 • Vreemdelingenrecht
 • Vreemdetalenkennis
 • Vrijdagmiddaggebed
 • Vrijemarkteconomie
 • Vrijemarktprincipe
 • Vrijetijdseconomie
 • Vrijetijdsprobleem
 • Vrijhandelsakkoord
 • Vrijhandelsverdrag
 • Vrijheidsbeperking
 • Vrijheidsontneming
 • Vrijmetselaarsloge
 • Vrijmetselaarsorde
 • Vrijstellingslijst
 • Vrijwilligersavond
 • Vrijwilligersgroep
 • Vrijwilligerskorps
 • Vrijwilligersleger
 • Vrijwilligersprijs
 • Vrouwenbesnijdenis
 • Vrouwenconferentie
 • Vrouwenemancipatie
 • Vrouwenorganisatie
 • Vrouwentijdschrift
 • Vrouwonvriendelijk
 • Vruchtbaarheidsgod
 • Vruchtenbrandewijn
 • Vruchtwaterpunctie
 • Vuilnisstortplaats
 • Vulkaanuitbarsting
 • Vuurwapenopleiding